Wybierz język:

Norma oświetlenia drogowego PN-EN 13201

Norma PN-EN 13201 jest europejską normą dotyczącą oświetlenia drogowego, która zawiera wytyczne dotyczące projektowania, instalacji, pomiarów i konserwacji systemów oświetlenia drogowego. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa komfortu podróży oraz efektywność energetyczna. Oto główne punkty dotyczące normy PN-EN 13201:

Zakres normy

Norma PN-EN 13201 obejmuje wszystkie rodzaje dróg, w tym autostrady, drogi szybkiego ruchu, ulice miejskie, drogi lokalne, alejki, chodniki itp.

Podział na klasy oświetlenia

Norma definiuje klasy oświetlenia drogowego, takie jak klasy ME (M, P, C), S, CE, które określają wymagane parametry oświetlenia w zależności od rodzaju drogi, natężenia ruchu, prędkości pojazdów i innych czynników.

Wymagania oświetleniowe

Norma określa minimalne poziomy oświetlenia, równomierność oświetlenia, ograniczenie olśnienia oraz inne parametry oświetlenia drogowego dla różnych klas dróg i warunków.

Metody pomiarów i obliczeń

Norma zawiera opis metodyk pomiarów parametrów oświetleniowych oraz procedur obliczeń, które należy stosować do oceny zgodności z wymaganiami normy.

Efektywność energetyczna

Norma kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną systemów oświetleniowych, zachęcając do stosowania energooszczędnych technologii, takich jak diody LED.

Bezpieczeństwo

Norma ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez odpowiednie oświetlenie, minimalizację olśnienia i poprawę widoczności.

Estetyka

Oprócz funkcji bezpieczeństwa, norma uwzględnia także estetykę, promując odpowiedni dobór koloru i temperatury barwowej światła, aby zapewnić atrakcyjny wygląd oświetlenia drogowego.

Oznakowanie dróg

Norma zawiera zalecenia dotyczące oznakowania poziomego i pionowego, które współpracuje z systemem oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa i orientacji na drodze.

Podsumowanie

Norma PN-EN 13201 jest niezwykle ważnym dokumentem dla projektantów, inżynierów drogowych oraz zarządców infrastruktury drogowej, ponieważ zapewnia spójne i wysokiej jakości wytyczne dotyczące oświetlenia drogowego, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży na drogach.