Wybierz język:

Metodologia doboru oświetlenia drogowego

Metodologia doboru oświetlenia drogowego to skomplikowany proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak rodzaj drogi, natężenie ruchu, wymagania bezpieczeństwa, efektywność energetyczna i estetyka. Poniżej przedstawiam kluczowe kroki i aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy doborze oświetlenia drogowego, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201.

1. Analiza i klasyfikacja drogi

 • Rodzaj drogi: Określenie, czy droga jest autostradą, drogą szybkiego ruchu, miejską arterią, lokalną ulicą, chodnikiem itp.
 • Natężenie ruchu: Ocena średniego i szczytowego natężenia ruchu, zarówno pojazdów, jak i pieszych oraz rowerzystów.
 • Charakterystyka użytkowników: Uwzględnienie różnorodności użytkowników drogi, w tym pieszych, rowerzystów, kierowców oraz ich specyficznych potrzeb.

2. Wybór klasy oświetlenia

Wybór odpowiedniej klasy oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201, która określa wymagania dotyczące poziomu luminancji, równomierności oświetlenia, ograniczenia olśnienia i innych parametrów.

 • ME (M, P, C): Klasy dla dróg głównych i szybkiego ruchu.
 • S: Klasy dla dróg lokalnych i osiedlowych.
 • CE: Klasy dla dróg i ulic miejskich.

3. Określenie wymagań oświetleniowych

 • Poziom luminancji i iluminacji: Ustalanie minimalnych i maksymalnych poziomów luminancji (cd/m²) i iluminacji (lx) na powierzchni drogi.
 • Równomierność oświetlenia: Zapewnienie odpowiedniej równomierności oświetlenia, aby uniknąć obszarów nadmiernie jasnych lub ciemnych.
 • Olśnienie: Kontrola olśnienia poprzez ograniczenie wskaźnika olśnienia (UGR – Unified Glare Rating).
 • Temperatura barwowa: Wybór odpowiedniej temperatury barwowej źródeł światła, zwykle między 3000K a 6000K, w zależności od specyficznych potrzeb i estetyki.
 • Wskaźnik oddawania barw (CRI): Zapewnienie odpowiedniego wskaźnika oddawania barw, aby poprawić widoczność i komfort wzrokowy.

4. Projektowanie systemu oświetleniowego

 • Lokalizacja i rozmieszczenie opraw: Ustalenie optymalnych lokalizacji słupów oświetleniowych i rozmieszczenie opraw, aby zapewnić jednolite oświetlenie.
 • Wysokość i odstępy między słupami: Określenie odpowiedniej wysokości słupów i odstępów między nimi, aby uzyskać wymaganą równomierność i poziom oświetlenia.
 • Kąt nachylenia opraw: Ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia opraw, aby zminimalizować olśnienie i maksymalizować efektywność oświetlenia.
 • Typ opraw i źródeł światła: Wybór odpowiednich opraw oświetleniowych i źródeł światła, np. LED, które są energooszczędne i mają długą żywotność.

5. Symulacje i optymalizacja

 • Symulacje oświetleniowe: Wykonanie symulacji komputerowych, aby zweryfikować projekt i upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania normy PN-EN 13201.
 • Optymalizacja: Dostosowanie projektu na podstawie wyników symulacji, aby osiągnąć optymalne parametry oświetleniowe i efektywność energetyczną.

6. Instalacja i testowanie

 • Instalacja: Montaż systemu oświetleniowego zgodnie z projektem i specyfikacjami.
 • Testowanie: Przeprowadzenie pomiarów i testów, aby sprawdzić, czy system spełnia wszystkie wymagania oświetleniowe, w tym poziom oświetlenia, równomierność i olśnienie.

7. Konserwacja i monitorowanie

 • Regularna konserwacja: Zapewnienie regularnej konserwacji systemu oświetleniowego, aby utrzymać jego wydajność i żywotność.
 • Monitorowanie: Monitorowanie działania systemu oświetleniowego i wprowadzanie niezbędnych korekt, aby utrzymać zgodność z wymaganiami normy PN-EN 13201.

Stosowanie tej metodologii zapewnia, że oświetlenie drogowe jest projektowane i instalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, komfort użytkowników oraz efektywność energetyczną.