Wybierz język:

Zabezpieczenie przepięciowe SPD

Zabezpieczenie przepięciowe SPD (Surge Protection Device) to urządzenie stosowane w systemach elektrycznych i elektronicznych, mające na celu ochronę przed przepięciami. Przepięcia mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak uderzenia pioruna, nagłe wyłączenia i włączenia dużych obciążeń elektrycznych czy awarie w sieci elektroenergetycznej.

Rodzaje SPD

Istnieją trzy główne typy urządzeń SPD, z których każdy ma specyficzne zastosowanie:

Typ 1

Ochrona przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna. Instalowane głównie na wejściu do budynku, aby zabezpieczyć całą instalację elektryczną przed wysokimi napięciami wynikającymi z uderzenia pioruna.

Typ 2

Ochrona przed przepięciami indukowanymi i pośrednimi. Montowane w rozdzielnicach, zapewniają ochronę przed przepięciami, które mogą być indukowane przez uderzenia pioruna w pobliżu lub przez włączenia/wyłączenia dużych obciążeń.

Typ 3

Ochrona końcowa, zabezpieczająca pojedyncze urządzenia. Instalowane blisko chronionych urządzeń, takie jak komputery, systemy telekomunikacyjne czy sprzęt medyczny, zapewniają dodatkową warstwę ochrony przed mniejszymi przepięciami, które mogą przejść przez ochrony Typu 1 i 2.

Działanie SPD

SPD działa poprzez przekierowanie nadmiaru energii spowodowanej przepięciem do uziemienia, co zapobiega przedostaniu się szkodliwego napięcia do chronionych urządzeń. Gdy napięcie przekracza ustaloną wartość progową, SPD natychmiast aktywuje się i przewodzi prąd przepięciowy do ziemi.

Zastosowanie

Urządzenia SPD są powszechnie stosowane w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Chronią czułe urządzenia elektroniczne, takie jak:

  • Komputery
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Sprzęt medyczny
  • Automatyka przemysłowa

Normy i certyfikacja

Wiele krajów ma specyficzne normy dotyczące instalacji SPD, takie jak np. norma IEC 61643. Przestrzeganie tych norm zapewnia, że instalacje są bezpieczne i skuteczne. Normy te definiują wymagania dotyczące projektowania, instalacji i testowania urządzeń SPD, co gwarantuje ich niezawodne działanie.

Podsumowanie

Zabezpieczenia przepięciowe SPD są kluczowym elementem ochrony systemów elektrycznych i elektronicznych przed szkodliwymi przepięciami. Dzięki różnym typom SPD, można skutecznie chronić całą instalację elektryczną oraz poszczególne urządzenia, zapewniając ich długotrwałą i niezawodną pracę. Przestrzeganie norm i certyfikacji zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność instalacji SPD.