Wybierz język:

Światłość

Światłość to miara ilości światła emitowanego przez źródło światła w całkowitym zakresie kątów widzenia. Jest to zatem całkowita ilość światła emitowanego przez źródło, niezależnie od kierunku, w którym jest ono emitowane. Światłość jest wyrażana w lumenach (lm).

Kandela (cd) to jednostka miary intensywności światła w określonym kierunku, mierzonej wzdłuż konkretnego promienia lub kierunku. Kandela określa jasność światła w danym kierunku w przestrzeni trójwymiarowej. Innymi słowy, kandela mierzy ilość światła emitowanego przez źródło w konkretnym kierunku.

Kluczowe punkty dotyczące światłości i kandel

1. Światłość (lumen)

  • Wyraża całkowitą ilość światła emitowanego przez źródło w każdym kierunku.
  • Jest wykorzystywana do oceny jasności całego źródła światła, niezależnie od kierunku emisji.
  • Przykładowe zastosowania obejmują ocenę jasności lamp ogólnego oświetlenia, żarówek, reflektorów, a także ekranów LED czy wyświetlaczy.

2. Kandela (cd)

  • Określa intensywność światła w konkretnym kierunku.
  • Jest używana do oceny jasności w określonym kierunku lub obszarze.
  • Przykładowe zastosowania obejmują ocenę jasności reflektorów, reflektorów samochodowych, latarni ulicznych czy innych źródeł światła, które mają skoncentrowany strumień świetlny w określonym kierunku.

Różnica między światłością a kandelą polega na tym, że światłość mierzy całkowitą ilość światła emitowanego przez źródło, podczas gdy kandela określa intensywność światła w konkretnym kierunku. Obie jednostki są istotne dla oceny jasności i wydajności źródeł światła, w zależności od konkretnego kontekstu zastosowania.