Wybierz język:

Przepięcie

Przepięcie to nagły, krótkotrwały wzrost napięcia w obwodzie elektrycznym, który przekracza normalne wartości robocze systemu. Może ono wystąpić w wyniku różnych czynników, takich jak wyładowania atmosferyczne (pioruny), przełączanie urządzeń elektrycznych, awarie w sieci elektroenergetycznej czy zjawiska elektromagnetyczne.

Przyczyny Przepięć

Wyładowania Atmosferyczne (Pioruny)

 • Bezpośrednie uderzenie pioruna w instalację elektryczną lub w pobliżu może spowodować gwałtowny wzrost napięcia.
 • Indukowane napięcia w przewodach elektrycznych spowodowane bliskim uderzeniem pioruna również mogą prowadzić do przepięć.

Przełączanie Urządzeń Elektrycznych

 • Przełączanie dużych obciążeń, takich jak silniki, transformatory czy kondensatory, może wywołać przepięcia.
 • Przełączenie lub wyłączenie urządzeń generujących pole elektromagnetyczne może powodować skoki napięcia.

Awaria w Sieci Elektroenergetycznej

 • Awarie w sieci, takie jak zwarcia, uszkodzenia przewodów czy problemy w stacjach transformatorowych, mogą prowadzić do przepięć.
 • Fluktuacje napięcia w sieci przesyłowej mogą powodować niestabilność i przepięcia w lokalnych obwodach.

Zjawiska Elektromagnetyczne

 • Zmiany w polach elektromagnetycznych, np. spowodowane pracą urządzeń elektronicznych, mogą indukować napięcia w przewodach i prowadzić do przepięć.

Skutki Przepięć

Uszkodzenia Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

 • Przepięcia mogą prowadzić do uszkodzeń urządzeń, takich jak komputery, telewizory, sprzęt AGD, a także bardziej zaawansowane systemy przemysłowe.
 • Częste przepięcia mogą skrócić żywotność urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zakłócenia w Pracy Systemów

 • Przepięcia mogą powodować zakłócenia w pracy systemów sterowania, automatyki przemysłowej oraz sieci telekomunikacyjnych.
 • Mogą prowadzić do przerw w dostawie energii elektrycznej i zakłóceń w działaniu infrastruktury krytycznej.

Ochrona przed Przepięciami

Urządzenia Ochrony Przepięciowej (SPD)

 • SPD (Surge Protection Devices) są instalowane w systemach elektrycznych w celu ochrony przed przepięciami.
 • SPD działają poprzez odprowadzanie nadmiaru energii przepięciowej do ziemi, chroniąc w ten sposób wrażliwe urządzenia i instalacje.

Systemy Uziemienia

 • Prawidłowe uziemienie instalacji elektrycznych jest kluczowe dla skutecznej ochrony przed przepięciami.
 • Uziemienie zapewnia bezpieczną ścieżkę dla przepływu nadmiarowej energii przepięciowej.

Stosowanie Ekranowania i Filtrów

 • Ekranowanie przewodów i stosowanie filtrów elektromagnetycznych może zmniejszyć ryzyko indukowanych przepięć.
 • Filtry elektromagnetyczne są szczególnie przydatne w ochronie przed przepięciami indukowanymi przez pola elektromagnetyczne.

Regularna Konserwacja i Inspekcja

 • Regularna kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych oraz urządzeń ochrony przepięciowej zapewnia ich skuteczność i niezawodność.

Podsumowanie

Przepięcia są poważnym zagrożeniem dla systemów elektrycznych i elektronicznych, mogąc prowadzić do uszkodzeń sprzętu, zakłóceń w pracy systemów oraz skrócenia żywotności urządzeń. Ochrona przed przepięciami za pomocą urządzeń ochrony przepięciowej, systemów uziemienia, ekranowania oraz regularnej konserwacji jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznych.