Wybierz język:

Projektowanie oświetlenia obiektów sportowych

Oświetlenie jest nieodzownym elementem boisk sportowych. Właściwe oświetlenie nie tylko zapewnia widoczność dla zawodników i kibiców, ale także wpływa na atmosferę, bezpieczeństwo i jakość rozgrywek. Projektowanie oświetlenia boisk sportowych jest niezwykle istotne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na komfort użytkowników obiektu.

W przypadku projektowania oświetlenia sportowego pierwszym zagadnieniem przy jego doborze jest określenie klasy oświetlenia obiektu. Jej dobór jest zależny od kategorii rozgrywek odbywających się na boisku. Następnie w zależności od wybranej klasy oświetlenia, przyjmujemy wartości minimalnych wymagań dla oświetlenia boiska piłkarskiego.

Opracowanie na podstawie normy PN-EN 12193:2019-01.

Em [lx] – średnie natężenie oświetlenia – określa poziom oświetlenia boiska, główny parametr dla którego są definiowane klasy oświetlenia.

U0 – równomierność oświetlenia – im wyższa tym lepiej światło rozkłada się po boisku, a ludzkie oko mniej się męczy.

GR – współczynnik olśnienia – im niższy wskaźnik tym mniej oślepiające są oprawy.

Ra – wskaźnik oddawania barw – odpowiada za rozpoznawanie kolorów.

Dodatkowo w projekcie oświetlenia musi być utrzymany odpowiedni poziom równomierności Umin/max jej poziom bezpośrednio wynika z poziomu równomierności U0 oraz odpowiedni wskaźnik zanieczyszczenia nocnego nieba ULOR (% światła „marnowanego” ze względu na zbyt duży kąt odchylenia oprawy).

Kolejnym zagadnieniem jest odpowiednie rozmieszczenie masztów oświetleniowych oraz dobór ich wysokości. Podczas planowania ich lokalizacji należy przestrzegać stref zakazanych np. przy oświetleniu boisk piłkarskich jest to strefa 4m od linii pola gry. Z kolei odpowiednio dobrana wysokość słupów przekłada się na wysoką równomierność, niskie olśnienie oraz niski ULOR.

Projekt oświetlenia jest kluczowym etapem doboru opraw oświetleniowych. Zaniedbanie tego etapu może skutkować zwiększonymi kosztami oświetlenia, szybkim zużyciem opraw oświetleniowych, zanieczyszczeniem nieba światłem, a nawet niespełnieniem podstawowych kryteriów oświetlenia sportowego. Dlatego zalecamy zlecenie wykonania projektu naszym ekspertom od oświetlenia sportowego.