Wybierz język:

Projekt oświetlenia hali produkcyjnej

Oświetlenie obiektów przemysłowych, takich jak hale produkcyjne i fabryki, ma wpływ na bezpieczeństwo znajdujących się w budynku osób i rzutuje na wydajność ich pracy. System oświetlenia hal musi zapewniać odpowiedni komfort widzenia oraz optymalny poziom natężenia oświetlenia do wykonywanego zajęcia.

Dobry projekt oświetlenia hali produkcyjnej to krok nie tylko w stronę znacznej redukcji kosztów związanych z energią elektryczną, ale również poprawa produktywności i wydajności pracowników.

Dowiedz się więcej o OŚWIETLENIU PRZEMYSŁOWYM

Skontaktuj się ze specjalistą

Oświetlenie hali produkcyjnej

Na projekt oświetlenia przemysłowego hali produkcyjnej składa się kilka elementów i musi on spełniać następujące wymagania:

Każdy system oświetlenia przemysłowego hal produkcyjnych i fabryk musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12464- 1.

Przygotowując projekt oświetlenia hali produkcyjnej należy uwzględnić warunki techniczne i jakościowe, co umożliwi dobranie systemu odpowiedniego do potrzeb. Inaczej przebiega proces tworzenia projektu do nowego obiektu przemysłowego, a nieco inaczej opracowuje się modernizację systemu oświetlenia hal produkcyjnych.

Właściwe rozmieszczenie źródeł światła, odpowiednia barwa i natężenie przeciwdziałają efektowi olśnienia, co wpływa na redukcję oznak zmęczenia u pracowników, a w konsekwencji – obniża ryzyko wypadków i niepożądanych zdarzeń na stanowiskach pracy.