Wybierz język:

Oświetlenie pomieszczeń biurowych normy

Dobre oświetlenie biurowe to podstawa zarówno lepszego samopoczucia pracowników, jak i ich większej wydajności. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy w biurze, gdyż jest ono podstawą wygody widzenia, wydolności wzrokowej i bezpieczeństwa.

W pomieszczeniach stałej pracy biurowej należy zapewnić przede wszystkim oświetlenie dzienne, które powinno być dopasowane do rodzaju i charakteru wykonywanych czynności oraz spełniać normy określone w PN. Niezależnie jednak od oświetlenia dziennego (naturalnego) pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne o prawidłowych parametrach.

Wyróżnia się trzy rodzaje oświetlenia pomieszczeń biurowych:

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

Oświetlenie biurowe ogólne to równomierne oświetlenie danego obszaru, bez uwzględniania konkretnych wymagań dotyczących poszczególnych jego części i sfer.

Miejscowym oświetleniem określa się dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej. Uwzględnia ono szczególne potrzeby oświetleniowe, które stosuje się w celu zwiększenia natężenia oświetlenia czy uwidocznienia szczegółów.

Na oświetlenie biurowe złożone składa się zarówno oświetlenie ogólne, jak i miejscowe.

Dobry projekt oświetlenia pomieszczeń biurowych uwzględnia wszystkie aspekty energetyczne związane z wykorzystaniem światła dziennego oraz dobór optymalnej instalacji. Oświetlenie biura powinno gwarantować optymalne natężenie światła przy zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych.

Oświetlenie biurowe normy

Zgodnie z polskim prawem oświetlenie biurowe musi być zgodne z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z Polskimi Normami:

  • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
  • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

 

Wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy w biurach wynosi:

  • 500 lx – pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzania danych, stanowiska komputerowe, pokoje spotkań, sale konferencyjne.
  • 300 lx – recepcje, segregowanie dokumentów, kopiowanie.
  • 200 lx – archiwa, magazyny.

Natężenie oświetlenia to tylko jeden z parametrów mających zapewniać optymalne oświetlenie pomieszczeń biurowych. Projektując system oświetlenia biura bierze się również pod uwagę: rozkład luminacji, olśnienie, kierunkowość światła, oddawanie barw i wygląd barwy światła, migotanie.

Zleć audyt i wycenę instalacji oświetlenia biurowego LED a przekonasz się, jak wiele energii zaoszczędzisz przy zachowaniu takich samych parametrów świetlnych!

Skontaktuj się z nami