Wybierz język:

Oświetlenie pomieszczeń biurowych normy

Dobre oświetlenie biurowe to podstawa zarówno lepszego samopoczucia pracowników, jak i ich większej wydajności. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy w biurze, gdyż jest ono to podstawą wygody widzenia, wydolności wzrokowej i bezpieczeństwa.

W pomieszczeniach stałej pracy biurowej należy zapewnić przede wszystkim oświetlenie dzienne, które powinno być dopasowane do rodzaju i charakteru wykonywanych czynności oraz spełniać normy określone w PN. Niezależnie jednak od oświetlenia dziennego (naturalnego) pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne o prawidłowych parametrach.

Wyróżnia się trzy rodzaje oświetlenia pomieszczeń biurowych:

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

Oświetlenie biurowe ogólne to równomierne oświetlenie danego obszaru, bez uwzględniania konkretnych wymagań dotyczących poszczególnych jego części i sfer.

Miejscowym oświetleniem określa się dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej. Uwzględnia ono szczególne potrzeby oświetleniowe; stosuje się je w celu zwiększenia natężenia, np. dla uwidocznienia szczegółów.

Na oświetlenie biurowe złożone składa się zarówno oświetlenie ogólne, jak i miejscowe.

Dobry projekt oświetlenia pomieszczeń biurowych uwzględnia wszystkie aspekty energetyczne związane z wykorzystaniem światła dziennego oraz dobór optymalnej instalacji. Oświetlenie biura powinno gwarantować odpowiednie natężenie światła przy zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych.

Oświetlenie biurowe - normy

Zgodnie z polskim prawem oświetlenie biurowe musi być zgodne z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z Polskimi Normami:

  • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
  • PN-EN 12464-1:2022 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy w biurach wynosi:

  • 500 lx – pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzania danych, stanowiska komputerowe, pokoje spotkań, sale konferencyjne
  • 300 lx – recepcje, segregowanie dokumentów, kopiowanie
  • 200 lx – archiwa
  • 100 lx – ciągi komunikacyjne.

Natężenie oświetlenia to tylko jeden z parametrów mających zapewniać optymalne oświetlenie pomieszczeń biurowych. Projektując system oświetlenia biura bierze się również pod uwagę: rozkład luminancji, olśnienie, kierunkowość światła, oddawanie barw i wygląd barwy światła, migotanie.

Dodatkowo przy doborze i rozmieszczeniu opraw oświetleniowych należy uwzględnić układ biurek, monitorów, drukarek itp.

Zleć audyt i wycenę instalacji oświetlenia biurowego LED, a przekonasz się, jak wiele energiizaoszczędzisz przy zachowaniu co najmniej takich samych parametrów świetlnych!

Skontaktuj się z nami

W przypadku stanowisk pracy, przy których odbywa się obsługa komputera, czytanie i pisanie, przetwarzanie danych czy pisanie ręczne, natężenie oświetlenia powinno wynosić przynajmniej 500 lx. 

Na stanowiskach typu recepcja powinno to być co najmniej 300 lx, a w archiwach – min. 200 lx.

Dobrze dobrane oświetlenie przestrzeni biurowej zwiększa produktywność, komfort i bezpieczeństwo pracowników. Oprawy oświetleniowe powinny zagwarantować odpowiedni poziom i równomierność natężenia oświetlenia na stanowisku pracy, w oparciu o stosowne normy. 

Istotny jest projekt oświetlenia, wiedza i doradztwo ekspertów, którzy podpowiedzą, na jakie parametry zwrócić szczególną uwagę.

Przede wszystkim powinno być dopasowane do rodzaju i charakteru wykonywanych czynności, a także powinno spełniać normy. Wybór rodzaju oświetlenia wydaje się oczywisty – oprawy LED na stałe weszły do kanonu oświetlenia, wypierając starsze, nieefektywne źródła światła.

Główne odniesienia dla oświetlenia przy pracy biurowej znajdziemy w normach:

  • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
  • PN-EN 12464-1:2022 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy
    we wnętrzach.