Wybierz język:

Oświetlenie biurowe – o czym należy pamiętać

Projektowanie oświetlenia biurowego to złożony proces, w czasie którego pod uwagę należy wziąć wiele wytycznych i przepisów. Wykorzystanie konkretnych systemów oświetlenia biura zależy m.in. od stanowiska pracy, usytuowania budynku czy systemu pracy.

Oświetlenie biura normy

Polskie prawo precyzyjnie określa warunki, które musi spełnić oświetlenie biurowe. Regulacje te można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w tzw. Polskich Normach. Szczególną uwagę należy zwrócić na definicje terminów i kryteriów wymagań dotyczących oświetlenia biurowego, które znajdziemy w Polskiej Normie PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie. Drugi dokument dotyczy oświetlenia miejsca pracy – w szczególności pracy we wnętrzach. Wytyczne znajdują się w dokumencie PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie.

Dowiedz się więcej na temat OŚWIETLENIA BIUROWEGO

Oświetlenie do biura i gabinetu

Poszczególne stanowiska pracy i czynności na nich wykonywane mają wpływ na oświetlenie biurowe. Norma określa minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy w biurach na poziomie:

  • 500 lx – dla osób piszących ręcznie, obsługujących klawiatury, przetwarzających dane czy pracujących na stanowiskach komputerowych. Jest to także wymagany poziom natężenia oświetlenia w salach konferencyjnych, pokojach spotkań i czytelniach.
  • 300 lx – minimalny poziom natężenia światła na recepcjach i w miejscach obsługi dokumentów.
  • 200 lx – stosowane w archiwach i magazynach.

Oświetlenie biurowe LED

Oświetlenie biura podzielić można na dwie kategorie: oświetlenie główne, dostarczające największą ilość światła całej powierzchni biurowej oraz oświetlenie punktowe, przeznaczone do oświetlania poszczególnych stanowisk pracy – zgodnie z przepisami lub (jeśli są już spełnione) według preferencji pracownika. Przy projektowaniu oświetlenia biurowego lub jego planowanej modernizacji, warto rozważyć montaż oświetlenia biurowego LED. Tego typu systemy są bardziej energooszczędne i wydajne, a przy tym ekologiczne. Stosowanie oświetlenia biurowego sufitowego LED może znacząco wpłynąć na wysokość rachunku, dzięki czemu inwestycja w nieco droższy w zakupie system zwrócić się może już nawet po roku (w zależności od powierzchni biurowej).