Wybierz język:

LEDOLUX POLAND w gronie członków OiGD

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa to samorządowa organizacja, która reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorstw wobec organów władzy publicznej, jednostek samorządowych i wielu innych instytucji i organizacji publicznych. OIGD jest największą organizacją w branży drogowo-mostowej. Do jej zadań należy współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej i pokrewnych, współpraca z organami władzy publicznej, z jednostkami samorządowymi, z instytucjami doradczo-opiniodawczymi. Izba aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych mających wpływ na działalność gospodarczą w obszarach budownictwa i infrastruktury drogowej, bierze udział w pracach komisji sejmowych nad nowelizacjami ustaw. Korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, Izba co roku opiniuje 30–40 projektów aktów prawnych.

Do grona Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa należą przedsiębiorstwa, które kompleksowo realizują inwestycje drogowe i mostowe, firmy utrzymaniowe, producenci infrastruktury drogowej, projektanci, producenci materiałów budowlanych, dostawcy maszyn i urządzeń drogowych, dostawcy technologii i wiele innych jednostek powiązanych z branżą drogową. Tysięcy ludzi związanych z drogownictwem dzięki swojej pracy i zaangażowaniu codziennie rozwijają sieci polskich dróg. Dla swoich członków, Izba regularnie organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, żeby informować na bieżąco o wszystkich istotnych zmianach w branży.

Od niedawna Ledolux Poland również należy do grona członków Izby. Jest to dla nas zaszczyt, gdyż jesteśmy jedna z niewielu firm z Podkarpacia, która została oceniona jako godny kandydat i otrzymała możliwość do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli również przyłożyć się do tworzenia odpowiednich warunków drogowych w Polsce i mieć praktyczny wpływ na kształtowanie systemów infrastruktury drogowej.