fbpx

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa to samorządowa organizacja, która reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorstw wobec organów władzy publicznej, jednostek samorządowych i wielu innych instytucji i organizacji publicznych. OIGD jest największą organizacją w branży drogowo-mostowej. Do jej zadań należy współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej i pokrewnych, współpraca z organami władzy publicznej, z jednostkami samorządowymi, z instytucjami doradczo-opiniodawczymi. Izba aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych mających wpływ na działalność gospodarczą w obszarach budownictwa i infrastruktury drogowej, bierze udział w pracach komisji sejmowych nad nowelizacjami ustaw. Korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, Izba co roku opiniuje 30–40 projektów aktów prawnych.

Zaświadczenie_członkowstwa_OIGD_Ledolux_Poland

Do grona Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa należą przedsiębiorstwa, które kompleksowo realizują inwestycje drogowe i mostowe, firmy utrzymaniowe, producenci infrastruktury drogowej, projektanci, producenci materiałów budowlanych, dostawcy maszyn i urządzeń drogowych, dostawcy technologii i wiele innych jednostek powiązanych z branżą drogową. Tysięcy ludzi związanych z drogownictwem dzięki swojej pracy i zaangażowaniu codziennie rozwijają sieci polskich dróg. Dla swoich członków, Izba regularnie organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, żeby informować na bieżąco o wszystkich istotnych zmianach w branży.

Od niedawna Ledolux Poland również należy do grona członków Izby. Jest to dla nas zaszczyt, gdyż jesteśmy jedna z niewielu firm z Podkarpacia, która została oceniona jako godny kandydat i otrzymała możliwość do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jest nam niezmiernie miło, że będziemy mogli również przyłożyć się do tworzenia odpowiednich warunków drogowych w Polsce i mieć praktyczny wpływ na kształtowanie systemów infrastruktury drogowej.

Zapraszamy do zakupu bezpośrednio z fabryki
lub od naszych autoryzowanych dystrybutorów

  • Bestlighting logo sklepu