Wybierz język:

Klasa szczelności IP

Szczelność IP odnosi się do stopnia ochrony urządzenia przed przedostaniem się czynników zewnętrznych, takich jak pył, woda, wilgoć, czy inne substancje. Oznaczenie IP jest standardem zdefiniowanym przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International Electrotechnical Commission, IEC) i składa się z dwóch cyfr, które określają poziom ochrony.

Interpretacja oznaczenia IP

Pierwsza cyfra w oznaczeniu IP oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi, takimi jak pył, a druga cyfra odnosi się do stopnia ochrony przed wodą i wilgocią.

Pierwsza cyfra (ochrona przed ciałami stałymi)

 • 0: Brak ochrony
 • 1: Chroni przed obiektami większymi niż 50 mm (np. dłonie)
 • 2: Chroni przed obiektami większymi niż 12,5 mm (np. palce)
 • 3: Chroni przed obiektami większymi niż 2,5 mm (np. narzędzia, kable)
 • 4: Chroni przed obiektami większymi niż 1 mm (np. narzędzia, druty)
 • 5: Chroni przed pyłem w ilościach, które nie wpłyną szkodliwie na działanie urządzenia
 • 6: Całkowita ochrona przed pyłem

Druga cyfra (ochrona przed wodą i wilgocią)

 • 0: Brak ochrony
 • 1: Chroni przed kroplami wody opadającymi pionowo
 • 2: Chroni przed kroplami wody opadającymi pod kątem do 15 stopni od pionu
 • 3: Chroni przed kroplami deszczu do 60 stopni od pionu
 • 4: Chroni przed rozpryskami wody z dowolnego kierunku
 • 5: Chroni przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku
 • 6: Chroni przed silnymi strumieniami wody z dowolnego kierunku
 • 7: Chroni przed czasowym zanurzeniem w wodzie do 1 metra przez określony czas
 • 8: Chroni przed ciągłym zanurzeniem w wodzie pod ciśnieniem, zdefiniowanym przez producenta

Przykład oznaczenia IP

Urządzenie z oznaczeniem IP68 jest całkowicie szczelne przed pyłem (pierwsza cyfra) i może być zanurzone w wodzie na stałe pod ciśnieniem, które zostało zdefiniowane przez producenta (druga cyfra).

Zastosowanie oznaczenia IP

Oznaczenie IP jest często stosowane w specyfikacjach technicznych urządzeń elektronicznych, sprzętu elektrycznego, oświetlenia zewnętrznego, kamer monitoringu, telefonów komórkowych itp., aby określić ich odporność na czynniki zewnętrzne.

Podsumowanie

Oznaczenie IP jest ważnym standardem, który informuje o stopniu ochrony urządzeń przed pyłem i wodą. Pomaga to użytkownikom w wyborze odpowiedniego sprzętu do konkretnych warunków środowiskowych, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo urządzeń.