Wybierz język:

Kąt rozwarcia wiązki

Kąt rozwarcia wiązki odnosi się do szerokości kątowej, w jakiej światło jest emitowane przez źródło światła, takie jak lampa, dioda LED lub reflektor. Jest to miara kierunkowości źródła światła, która określa, jak szeroko rozchodzi się światło wokół osi emisji.

Definicja kąta rozwarcia wiązki

W przypadku źródeł światła kierunkowych, takich jak reflektory, kąt rozwarcia wiązki jest definiowany jako kąt pomiędzy dwoma punktami na wykresie charakterystyki promieniowania, w których intensywność światła spada do określonego procentowego poziomu maksymalnej intensywności. Najczęściej używanymi wartościami procentowymi są 50% (czyli FWHM – Full Width at Half Maximum) lub 10%.

Przykłady różnych kątów rozwarcia

  • Wąski kąt rozwarcia: Źródła światła o wąskim kącie rozwarcia, takie jak reflektory punktowe, mogą mieć kąt rozwarcia wynoszący około 10 stopni. Oznacza to, że światło jest emitowane wąską wiązką skoncentrowaną w węższym obszarze.
  • Szeroki kąt rozwarcia: Źródła światła o szerokim kącie rozwarcia, takie jak lampy do oświetlenia przestrzeni, mogą mieć kąt rozwarcia wynoszący około 120 stopni. Oznacza to, że światło jest emitowane w szerokim kącie obejmującym większą przestrzeń.

Znaczenie kąta rozwarcia wiązki w projektowaniu oświetlenia

Kąt rozwarcia wiązki jest istotnym parametrem w projektowaniu oświetlenia, ponieważ wpływa on na sposób dystrybucji światła, pokrycie obszaru oświetlenia oraz efekty wizualne i funkcjonalne oświetlenia. Odpowiedni dobór kąta rozwarcia pozwala na osiągnięcie pożądanego efektu oświetleniowego w różnych zastosowaniach:

  • Oświetlenie akcentowe: Wąski kąt rozwarcia jest idealny do akcentowania określonych obiektów lub obszarów, takich jak dzieła sztuki, elementy architektoniczne czy ekspozycje w sklepach.
  • Oświetlenie ogólne: Szeroki kąt rozwarcia jest odpowiedni do oświetlenia większych przestrzeni, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura czy hale produkcyjne, zapewniając równomierne rozproszenie światła.
  • Oświetlenie zewnętrzne: Kąt rozwarcia wiązki ma znaczenie w oświetleniu zewnętrznym, takim jak oświetlenie ogrodowe, uliczne czy fasadowe, gdzie ważne jest równomierne oświetlenie dużych obszarów lub skierowanie światła na konkretne elementy krajobrazu.

Podsumowanie

Kąt rozwarcia wiązki jest kluczowym parametrem w projektowaniu oświetlenia, wpływającym na sposób dystrybucji światła i osiągnięcie zamierzonych efektów oświetleniowych. Zrozumienie i odpowiedni dobór kąta rozwarcia pozwala na tworzenie efektywnych i estetycznych rozwiązań oświetleniowych dostosowanych do różnych potrzeb i zastosowań.