Wybierz język:

Kandela (cd)

Kandela (cd) jest jednostką miary natężenia światła w układzie SI (Systeme International d’Unites). Określa ilość światła emitowanego w określonym kierunku przez źródło światła. Kandela jest jedną z podstawowych jednostek SI.

Formalna Definicja

Kandela jest zdefiniowana jako natężenie światła, które jest emitowane przez źródło emitujące monochromatyczne promieniowanie o częstotliwości 540 x 1012 herców (Hz) i natężeniu energetycznym 1/683 wata na steradian.

Kluczowe Pojęcia

 • Natężenie Światła (Luminous Intensity): Natężenie światła jest miarą ilości światła emitowanego w określonym kierunku. Wyrażane jest w kandelach (cd).
 • Steradian: Steradian (sr) jest jednostką miary kąta bryłowego w układzie SI. Jest to trójwymiarowy odpowiednik radiana używanego do pomiaru kątów płaskich.
 • Monochromatyczne Promieniowanie: Promieniowanie monochromatyczne odnosi się do światła o jednej częstotliwości lub długości fali. W definicji kandeli stosuje się częstotliwość 540 x 1012 Hz, co odpowiada zielonemu światłu o długości fali około 555 nm, gdzie ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe.

Zastosowanie Kandeli

Oświetlenie

 • Lampy i Oprawy Oświetleniowe: Kandela jest używana do określenia natężenia światła emitowanego przez żarówki, lampy LED i inne źródła światła.
 • Reflektory i Luminacje: W przemyśle oświetleniowym, kandela jest kluczowa do projektowania reflektorów, które muszą emitować światło w określonym kierunku.

Inżynieria i Architektura

 • Projektowanie Oświetlenia Wnętrz: Architekci i inżynierowie oświetleniowi używają kandeli do planowania i projektowania systemów oświetleniowych, które spełniają wymagania dotyczące natężenia światła w różnych przestrzeniach.
 • Oświetlenie Zewnętrzne: Kandela jest używana do projektowania systemów oświetlenia ulicznego, parkingów i innych przestrzeni publicznych.

Fotometria i Radiometria

 • Instrumenty Pomiarowe: Kandela jest kluczową jednostką w fotometrii, dziedzinie zajmującej się pomiarami światła. Instrumenty takie jak luksomierze i fotometry mierzą natężenie światła w kandelach.
 • Normy i Przepisy: Kandela jest stosowana w normach i przepisach dotyczących oświetlenia, aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe w różnych środowiskach.

Przykłady

 • Żarówka: Typowa żarówka o mocy 60 W może mieć natężenie światła wynoszące około 80 kandeli w określonym kierunku.
 • Latarka: Wysokiej jakości latarka LED może emitować światło o natężeniu kilkuset kandeli, skupiając światło w wąskim strumieniu.

Znaczenie Kandeli

Precyzyjne Projektowanie Oświetlenia

Dzięki jednostce kandeli, inżynierowie i projektanci mogą precyzyjnie określić, ile światła i w jakim kierunku jest emitowane, co jest kluczowe dla efektywnego projektowania systemów oświetleniowych.

Standaryzacja i Bezpieczeństwo

Kandela jako jednostka miary umożliwia standaryzację w branży oświetleniowej, co zapewnia zgodność z normami bezpieczeństwa i jakości w różnych aplikacjach.

Podsumowanie

Kandela (cd) jest podstawową jednostką natężenia światła w układzie SI, która odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach związanych z oświetleniem. Umożliwia precyzyjne projektowanie, analizę i standaryzację systemów oświetleniowych, co jest niezbędne dla zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych w różnych zastosowaniach.