Wybierz język:

Inteligentne oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne staje się coraz bardziej palącym problemem dla włodarzy miast i zarządców dróg. Tradycyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze są nieekonomiczne i nieekologiczne. Coraz powszechniej stosowaną alternatywą są jednak systemy inteligentnego oświetlenia ulicznego.

Według raportu Research and Markets, na świecie zainstalowanych jest ponad 281 mln opraw oświetlenia ulicznego. Co więcej, w do 2025 roku liczba ta ma wzrosnąć o niemal 50 mln kolejnych. Dane te jasno pokazują, jak duży problem stanowi odnalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy spełnieniem norm oświetleniowych, a ekologią i ekonomią użycia.

Inteligentne systemy oświetlenia ulicznego

Światowym wzorem dla ośrodków miejskich jest Oslo, gdzie wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym przyniosło aż 70% oszczędności w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Podobne systemy pojawią się także w Polsce – za przykład może służyć Olsztyn. Instalacja inteligentnego oświetlenia ulicznego pozwoliła na oszczędności rzędu 60-80% dla terenów rekreacyjnych oraz 50-70% dla ulic.

Lampy uliczne LED a ekologia

Coraz bardziej istotne stają się kwestie ekologii – unijne wytyczne rekomendują stosowanie lamp ulicznych LED, które pozwalają na znaczne ograniczenie emisji cieplnej w stosunku do tradycyjnie stosowanych systemów oświetlenia ulicznego. Nie bez znaczenia jest także redukcja zużycia energii elektrycznej, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Inteligentne systemy uliczne przyszłością polskich ulic

Prym w wymianie tradycyjnych systemów oświetlenia ulicznego na lampy typu LED wiodą Europa oraz Ameryka Północna. Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim względami ekologicznymi, ale także ekonomicznymi – instalacja inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego zwraca się średnio po 2-4 latach. Co więcej, lampy uliczne LED charakteryzują się dłuższą żywotnością, co przynosi kolejne oszczędności w formie dłuższego czasu eksploatacji.