Wybierz język:

Co to jest Biały Certyfikat i jakie niesie korzyści dla przedsiębiorstwa?

Choć sama nazwa może niewiele mówić, to wytłumaczenie jest bardzo proste. Jest to forma finansowania modernizacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. To jedna z najbardziej popularnych metod pozyskiwania dofinansowania, a także stosunkowo prosta do wprowadzenia w każdej firmie. Na czym polega i jakie korzyści oferuje?

Co to jest Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały Certyfikat)?

Świadectwo Efektywności Energetycznej jest certyfikatem Unijnym. Jest to forma dofinansowania, która występuje pod dwiema wyżej wymienionymi nazwami. Biały Certyfikat to dokument zaświadczający o ilości planowanej do zaoszczędzenia energii. Potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta zostanie określona redukcja jej zużycia. Aby otrzymać Świadectwo Efektywności Energetycznej należy wprowadzić w firmie modernizację, która zapewni większą efektywność pracy. Najczęściej warunkiem umożliwiającym uzyskanie Białego Świadectwa jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz energochłonnych źródeł światła, na ich energooszczędne odpowiedniki.

Najpopularniejszymi predyspozycjami do uzyskania dofinansowania z tytułu Białego Certyfikatu są:

Białe Świadectwo firmy Ledolux

Kto może otrzymać Biały Certyfikat i w jaki sposób?

Należy pamiętać, że do uzyskania Białych Certyfikatów dopuszczane są tylko planowane oraz nierozpoczęte projekty. Zakończona modernizacja nie otrzyma już takiego świadectwa. Innymi aspektami powodującymi odmowę przyznania Białego Certyfikatu są: pozyskanie już innej premii termomodernizacyjnej, przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla inwestycji. Natomiast sam proces jego pozyskanie wygląda następująco:

Podstawowe definicje zagadnień związanych z pozyskiwaniem Białych certyfikatów

Chcąc pozyskać Świadectwo Efektywności Energetycznej warto poznać parę podstawowych definicji. Są one niezbędne do prawidłowego zrozumienia całego procesu.

  • Efektywność Energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu do ilości zużycia energii przez ten obiekt, niezbędnej do uzyskania zamierzonego efektu.
  • Audyt Efektywności Energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i obecnego stanu technicznego obiektu oraz wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej audytowanego obszaru. Obejmuje także ocenę czy takie inwestycje są opłacalne, a także określa możliwości uzyskania oszczędności energii.
Skontaktuj się z konsultantami firmy Ledolux

Biały Certyfikat – korzyści dla przedsiębiorstwa

Forma finansowania modernizacji z środków unijnych posiada wiele zalet. Są to:

Dużą korzyścią pozyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej jest fakt, że może on być łączony z innymi środkami pomocy finansowej (pod warunkiem, że całość dofinansowania nie przekroczy maksymalnego progu pomocy). Jest on indywidualnie dobierany w zależności od rodzaju inwestycji.

Biały Certyfikat można w łatwy sposób spieniężyć (pozyskać dofinansowanie na jego podstawie). Proces ten wygląda analogicznie, jak w przypadku certyfikatów o innych kolorach. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie na modernizacji, która sama w sobie ma zapewniać oszczędności w przedsiębiorstwie.

Skorzystaj z usług profesjonalistów. Firma Ledolux oferuje pomoc w pozyskaniu Białego Certyfikatu poprzez:

Aby poznać więcej szczegółów skontaktuj się z naszymi konsultantami.