fbpx
Co to jest Biały Certyfikat i jakie niesie korzyści dla przedsiębiorstwa?

Choć sama nazwa może niewiele mówić, to wytłumaczenie jest bardzo proste. Jest to forma finansowania modernizacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. To jedna z najbardziej popularnych metod pozyskiwania dofinansowania, a także stosunkowo prosta do wprowadzenia w każdej firmie. Na czym polega i jakie korzyści oferuje?

Co to jest Świadectwo Efektywności Energetycznej (Biały Certyfikat)?

Świadectwo Efektywności Energetycznej jest certyfikatem Unijnym. Jest to forma dofinansowania, która występuje pod dwiema wyżej wymienionymi nazwami. Biały Certyfikat to dokument zaświadczający o ilości planowanej do zaoszczędzenia energii. Potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta zostanie określona redukcja jej zużycia. Aby otrzymać Świadectwo Efektywności Energetycznej należy wprowadzić w firmie modernizację, która zapewni większą efektywność pracy. Najczęściej warunkiem umożliwiającym uzyskanie Białego Świadectwa jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz energochłonnych źródeł światła, na ich energooszczędne odpowiedniki.

Najpopularniejszymi predyspozycjami do uzyskania dofinansowania z tytułu Białego Certyfikatu są:

 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • przebudowa lub remont budynku,
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych.
Świadectwo Efektywności Energetycznej, jako forma finansowania

Białe Świadectwo firmy Ledolux

Kto może otrzymać Biały Certyfikat i w jaki sposób?

Należy pamiętać, że do uzyskania Białych Certyfikatów dopuszczane są tylko planowane oraz nierozpoczęte projekty. Zakończona modernizacja nie otrzyma już takiego świadectwa. Innymi aspektami powodującymi odmowę przyznania Białego Certyfikatu są: pozyskanie już innej premii termomodernizacyjnej, przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla inwestycji. Natomiast sam proces jego pozyskanie wygląda następująco:

 • wybór przedsięwzięcia, modernizacji jakie chcę się wprowadzić w danym przedsiębiorstwie,
 • wykonanie profesjonalnego audytu efektywności energetycznej,
 • złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
 • otrzymanie świadectwa (po złożeniu wszelkiej dokumentacji możliwe jest już rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia, które zgłaszane było jako planowane).

Podstawowe definicje zagadnień związanych z pozyskiwaniem Białych certyfikatów

Chcąc pozyskać Świadectwo Efektywności Energetycznej warto poznać parę podstawowych definicji. Są one niezbędne do prawidłowego zrozumienia całego procesu.

 • Efektywność Energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu do ilości zużycia energii przez ten obiekt, niezbędnej do uzyskania zamierzonego efektu.
 • Audyt Efektywności Energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i obecnego stanu technicznego obiektu oraz wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej audytowanego obszaru. Obejmuje także ocenę czy takie inwestycje są opłacalne, a także określa możliwości uzyskania oszczędności energii.
Kontakt do firmy Ledolux

Skontaktuj się z konsultantami firmy Ledolux

Biały Certyfikat – korzyści dla przedsiębiorstwa

Forma finansowania modernizacji z środków unijnych posiada wiele zalet. Są to:

 • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
 • zmniejszenie strat energii elektrycznej w przemyśle.

Dużą korzyścią pozyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej jest fakt, że może on być łączony z innymi środkami pomocy finansowej (pod warunkiem, że całość dofinansowania nie przekroczy maksymalnego progu pomocy). Jest on indywidualnie dobierany w zależności od rodzaju inwestycji.

Biały Certyfikat można w łatwy sposób spieniężyć (pozyskać dofinansowanie na jego podstawie). Proces ten wygląda analogicznie, jak w przypadku certyfikatów o innych kolorach. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie na modernizacji, która sama w sobie ma zapewniać oszczędności w przedsiębiorstwie.

Skorzystaj z usług profesjonalistów. Firma Ledolux oferuje pomoc w pozyskaniu Białego Certyfikatu poprzez:

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania Białych Certyfikatów,
 • przeprowadzenie audytu oświetleniowego wraz z wymaganymi pomiarami,
 • opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej,
 • wsparcie w komplementacji i złożeniu wniosku do URE,
 • przeprowadzenie przez procedurę weryfikacyjną złożonego wniosku.

Aby poznać więcej szczegółów skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapraszamy do zakupu bezpośrednio z fabryki
lub od naszych autoryzowanych dystrybutorów

 • Bestlighting logo sklepu