Kategorie wpisów:

Elektroluminescencja

Elektroluminescencja to zjawisko, w którym materiał emituje światło w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez niego.

Darklight

Darklight – określa kontrolowanie emisji światła w taki sposób, aby zmniejszyć odblaski, poprawić kontrast lub skupić emisję światła.

Absorpcja świetlna

Absorpcja świetlna jest procesem, w którym materiał pochłania światło, a energia świetlna przekształca się w inne formy energii.

Spotlight

Spotlight to rodzaj oświetlenia punktowego, które jest skupione na konkretnym obszarze, dostarczając intensywne i skoncentrowane światło.

Klasa energooszczędności

Klasa energooszczędności to wskaźnik, który informuje o efektywności energetycznej urządzenia lub produktu. Jest to oznaczenie, które informuje konsumentów o tym, jak dużo energii zużywa dany produkt w porównaniu z innymi produktami tego samego typu. Klasy energooszczędności są często stosowane w przypadku sprzętu AGD (urządzenia gospodarstwa domowego), oświetlenia, urządzeń elektronicznych i innych produktów. System klasyfikacji energooszczędności […]

Światło białe

Światło białe jest rodzajem światła, które składa się z fal świetlnych o różnych długościach, które ludzkie oko postrzega jako białe.

Maksymalna moc żarówki

Maksymalna moc żarówki to maksymalna ilość energii elektrycznej, którą żarówka może zużywać podczas normalnej pracy.

Wartość Wolt (V)

Wolt (V) to jednostka napięcia elektrycznego w układzie SI, mierząca różnicę potencjału elektrycznego między dwoma punktami w obwodzie.

Jaskrawość powierzchni

Jaskrawość powierzchni to miara zdolności powierzchni do odbijania lub rozpraszania światła, określająca intensywność światła odbijanego.