Wybierz język:

Amperomierz

Amperomierz to przyrząd pomiarowy używany do mierzenia natężenia prądu elektrycznego w obwodzie. Natężenie prądu jest mierzone w amperach (A). Amperomierz jest kluczowym narzędziem w elektrotechnice i elektronice, umożliwiającym monitorowanie i kontrolowanie prądów elektrycznych w różnych systemach.

Rodzaje Amperomierzy

Amperomierz Analogowy

 • Budowa: Składa się z cewki umieszczonej w polu magnetycznym. Przepływ prądu przez cewkę powoduje jej odchylenie, które jest wskazywane na skalowanej tarczy.
 • Zalety: Prosta konstrukcja, natychmiastowy odczyt wyników.
 • Wady: Mniejsza dokładność w porównaniu do amperomierzy cyfrowych, trudności w odczycie przy małych prądach.

Amperomierz Cyfrowy

 • Budowa: Wykorzystuje przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) do przekształcania prądu na sygnał cyfrowy, który jest wyświetlany na ekranie.
 • Zalety: Wysoka dokładność, możliwość odczytu bardzo małych prądów, dodatkowe funkcje (np. zapisywanie wyników, wyświetlanie średnich wartości).
 • Wady: Większa złożoność i wyższy koszt w porównaniu do amperomierzy analogowych.

Amperomierz Cęgowy (Kleszczowy)

 • Budowa: Umożliwia pomiar natężenia prądu bez konieczności przerywania obwodu. Działa na zasadzie mierzenia pola magnetycznego wokół przewodnika.
 • Zalety: Niezwykle wygodny w użyciu, bezinwazyjny pomiar, możliwość pomiaru dużych prądów.
 • Wady: Mniejsza dokładność przy małych prądach, zależność wyników od jakości używanych czujników.

Zasada Działania

 • Włączenie w Obwód: Amperomierz jest zawsze włączany szeregowo w obwód elektryczny, ponieważ natężenie prądu jest takie samo w całym obwodzie szeregowym.
 • Opór Wejściowy: Amperomierz ma bardzo niski opór wewnętrzny, aby minimalizować wpływ na mierzony obwód i zapewnić dokładność pomiaru.

Zastosowanie

Przemysł

 • Monitorowanie prądów w maszynach przemysłowych, systemach energetycznych i różnych procesach produkcyjnych.
 • Diagnostyka i konserwacja urządzeń elektrycznych.

Elektronika

 • Pomiar prądów w układach elektronicznych, testowanie komponentów, takich jak diody, tranzystory czy rezystory.
 • Niezbędny w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Edukacja

 • Używany w laboratoriach szkolnych i akademickich do nauki podstaw elektrotechniki i elektroniki.
 • Pomoc w zrozumieniu zachowania prądów w różnych obwodach.

Energetyka

 • Monitorowanie i kontrola prądów w liniach przesyłowych, stacjach transformatorowych i instalacjach elektrycznych.
 • Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej dystrybucji energii.

Podsumowanie

Amperomierz jest nieodzownym narzędziem do pomiaru natężenia prądu elektrycznego w różnorodnych zastosowaniach. Zarówno w przemyśle, elektronice, edukacji, jak i energetyce, dokładność i niezawodność amperomierzy są kluczowe dla monitorowania, diagnostyki i analizy obwodów elektrycznych. Wybór odpowiedniego typu amperomierza zależy od specyficznych wymagań pomiarowych, takich jak zakres prądów, dokładność oraz warunki pracy.